CMS-suunnitteluopas – Osa 1: Yleistä suunnittelusta

Painotuotetta suunniteltaessa graafikon ei tarvitse miettiä tulevaisuutta – ainostaan nykyhetkeä. Kun painotyö menee painoon, se yleensä tulee sieltä ulos juuri sellaisena kuin on suunniteltukin. Mutta kun suunnitellaan julkaisujärjestelmän tarpeita huomioon ottaen, täytyy ilmettä miettiä eri lähtökohdista. Esimerkiksi, sivuston menuvalikkoa ei kannata miettiä staattiseksi, vaan on oletettava että se saattaa kasvaa. Julkaisujärjestelmää varten tehtyä suunnitelmaa ei voi tehdä ainoastaan esteettisistä lähtökohdista, vaan kuinka joustavasti se toimii vaihtuvan sisällön kanssa.

Tämä artikkeli on osa sarjaa, jossa esittelen vinkkejä kuinka voit suunnitella nettisivuston graafisen ilmeen julkaisujärjestelmän päälle.

Perinteisen verkkopalvelun – jossa ei ole dynaamisesti vaihtuvaa sisältöä – toteuttaminen on graafikolle monessa suhteessa helpompaa. Hän voi olettaa, että graafisten elementtien paikat tulevat pysymään jatkossa muuttumattomina ja jos muutoksia tehdään, niistä vastaa ammattilainen. Mutta julkaisujärjestelmää käyttävä maallikko ei välttämättä ymmärrä eikä välitä graafikon valinnoista, jotka pohjautuvat organisaation graafiseen ilmeeseen. Tällöin kirjasimet, värit ja muut etukäteen tarkasti määritellyt elementit saattavat vaihtua käyttäjänsä mielestä paremmin sopiviin viritelmiin. Yleensä nämä ongelmat onneksi vältetään antamalla käyttäjille vain tarpeelliset muokkaustoiminnot ja muut tyyleihin vaikuttavat oikeudet poistetaan.

Millaista on hyvä CMS-suunnittelu?

 • Sisällön ja navigaation tarpeiden yhteensovittaminen riippumatta sivuston pituudesta (korkeus).
 • Sivuston suunnittelun yhtenä lähtökohtana ovat tulevat mahdolliset kasvutapeet.
 • Graafisten ohjeiden mukainen suunnittelu, jolla pidetään organisaation ilme yhdenmukaisena riippumatta siitä mitä sisältöä sinne tuodaan. Standardien pitää tarvittaessa olla myös tarpeeksi väljiä, jotta voidaan ottaa huomioon sivuston nykyiset ja tulevat tarpeet.
 • Verkkopalvelujen teknisen toteutuksen rajoituksien ymmärtäminen ja huomioonottaminen.

Millaista on huono CMS-suunnittelu?

 • Verkkopalvelun suunnittelu printtimedian käytäntöjen pohjalta.
 • Graafiset ilmeet, jotka perustuvat sisällön pääosiltaan maksimi- ja minimikorkeuteen.
 • Otsikot, linkkivalikot tai leipäteksti, jotka ovat kuvia.
 • Graafiset ilmeet, jotka eivät huomioi tekstin oikeaa rivittymistä.
 • Graafiset ilmeet, joissa on epäselvä navigaatio.
 • Suunnittelu, jossa ei huomioida sivuston tulevia tarpeita.
 • Suunnittelu, joka antaa asiakkaalle liian paljon tyylillistä liikkumatilaa.

Siirry lukemaan seuraavaa osaa: Osa 2: Julkaisujärjestelmän sivupohjien rakenne

Kirjoita kommentti