Näin suunnittelet graafisen ilmeen julkaisujärjestelmän päälle

Julkaisujärjestelmää varten tehty graafinen suunnittelu on haasteellista, mutta palkitsevaa. Toisin kuin painotuote, jonka graafinen ilme julkaistaan vain kerran, julkaisujärjestelmään tuotettu ilme voidaan julkaista uudelleen joka kerran kun käyttäjä silmäilee sitä.

Usein suunnittelijalla ei ole tietoa siitä, millaista materiaalia hänen suunnittelemassaan ympäristössä tullaan julkaisemaan. Tämä luo graafikolle erityisiä haasteita sekä vastuuta – ja pakottaa hänet ajattelemaan hieman eri tavalla kuin suunniteltaessa perinteistä printtimediaa.

Tässä artikkelisarjassa luon silmäyksen näihin haasteisiin ja esittelen ratkaisuja siihen, kuinka suunnitella kotisivujen graafinen ilme julkaisujärjestelmän päälle. Thule Digital käyttää projekteissaan Drupal-nimistä julkaisujärjestelmää, joka on hyvin suosittu kaiken kokoisten verkkopalveluiden alustana. En kuitenkaan keskity pelkästään Drupaliin, vaan jatkossa annetut ohjeet käyvät yleisluontoisesti kaikkiin julkaisujärjestelmiin. Lisäksi annan runsaasti vinkkejä myös perinteisten verkkopalvelujen suunnitteluun.

Mikä on julkaisujärjestelmä?

Julkaisujärjestelmä (CMS – Content Managing System) on ohjelmisto, jolla organisaatio voi tuottaa Internet-selaimen kautta sisältöä verkkopalveluunsa. Tälläiset dynaamiset sivustot toimivat yleensä valmiiden sivupohjien avulla, jotka on tehty organisaation ilmeen mukaisiksi. Perustoiminnot sisältävät muun muassa käyttäjienhallinnan, sisällön luomisen, muokkaamisen ja poistamisen, sisäiset hakutoiminnot sekä monikielisyyden. Lisäksi julkaisujärjestelmiin on saatavilla tuhansia erilaisia moduuleja, jotka laajentavat ominaisuuksia runsaasti. Esimerkkinä mainittakoon Word-tyylinen sivueditori, kuvien automaattinen käsittely (rajaaminen ja kokomuunnokset), Extranet- ja Intranet-ominaisuudet, verkkokauppa, integrointi some-, kartta-, uutiskirje-, video- sekä kuvaohjelmiin, kävijätilastointi, äänestykset ja gallupit jne.

Staattiset vai dynaamiset sivut?

Verkkopalvelun voi tietenkin tehdä myös ilman julkaisujärjestelmää ja silloin tällaisiä sivuja kutsutaan staattisiksi sivuiksi. Näillä sivuilla ei ole yhteyttä tietokantaan, josta sisältöä voitaisiin hakea keskitetysti eikä sivupohjien käyttö ole niin joustavaa, kuin dynaamisissa sivuissa. Siinä missä staattisella sivustolla voi olla sata fyysistä sivutiedostoa, joita päivitetään tarpeen tullen, dynaamisella sivustolla ei välttämättä ole kuin muutama sivupohja ja muu sisältö on tietokannassa. Verkkopalvelua suunniteltaessa on hyvä miettiä, kumpaa vaihtoehtoa on järkevintä käyttää. Jos sivusto tulee olemaan organisaation pienimuotoinen esittelysivu eikä sen päivitystarve ole kuin ehkäpä kerran kuussa, saattaa olla järkevämpää pitäytyä staattisessa sivustossa ja antaa päivitykset tehtäväksi muualla. Jos kyseessä on sivusto, jonka päivityssykli on tiheämpi tai jos palvelussa esitellään kohtalaisen isoa tuotemäärää tai muuta vaihtuvaa sisältöä, kannattaa harkita julkaisujärjestelmän käyttöä verkkopalvelun pohjana.

Siirry lukemaan seuraavaa artikkelia: Osa 1: Yleistä suunnittelusta

Kirjoita kommentti